Mức xử phạt xuất lùi ngày HĐĐT theo quy định cũ và mới

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó quy định các mức phạt cụ thể đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Vậy các chế tài xử phạt theo dự thảo mới này có khác gì so với mức xử phạt theo quy định cũ tại Thông tư 10/2014?

Quy định về mức xử phạt xuất lùi ngày hóa đơn điện tử theo TT10/2014

Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014 đã quy định cụ thể về mức xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử hay nói cách khác là lập hóa đơn không đúng thời điểm. Cụ thể:
Phạt cảnh cáo

Đây là mức phạt nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Đây là mức phạt đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư 10/2014, mức xử phạt cho hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử chỉ chia làm 2 khung hình phạt là phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Quy định về mức xử phạt hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử theo dự thảo nghị định mới

Vừa qua, Bộ Tài chính đã chính thức công bố bản dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trên Công thông tin Bộ Tài chính. Trong dự thảo này đã quy định rõ ràng về khung hình phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Cụ thể,

Phạt cảnh cáo

Đây là khung hình phạt đối với một trong các hành vi sau đây: Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khung hình phạt này được áp dụng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Khung hình phạt này được áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập không trùng với ngày ký trên hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn trên 3 liên không trùng khớp;

– Lập hóa đơn bán hàng trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng có kê khai thuế.
Như vậy có thể thấy, đối với dự thảo  Nghị định mới đã chia làm 03 khung hình phạt rõ ràng đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử hay hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.
 

https://daotaoseotphcm.com/

https://daotaoseotphcm.com/thuat-ngu-seo/

Rate this post

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *