Google đã công bố Công cụ Lập kế hoạch Từ khóa Mới

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là công cụ miễn phí của AdWords dành cho nhà quảng cáo mới hoặc đã có kinh nghiệm. Công cụ này giống như một phân xưởng chế tạo giúp xây dựng chiến dịch mới trên Mạng tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để tìm kiếm từ khóa và xem hiệu quả hoạt động ước tính của danh sách từ khóa. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của mình.

Bài viết này giới thiệu chi tiết cách bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để đặt nền móng cho một chiến dịch thành công.

Lợi ích

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để hoàn thành các tác vụ sau:

 • Nghiên cứu từ khóa. Bạn cần giúp đỡ tìm từ khóa để thêm vào chiến dịch mới? Hoặc có thể bạn muốn tìm từ khóa bổ sung để thêm vào chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa dựa trên các cụm từ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, trang web hoặc trang đích của bạn.
 • Lấy số liệu thống kê lịch sử và dự báo lưu lượng truy cập. Sử dụng số liệu thống kê như lượng tìm kiếm để giúp bạn quyết định sử dụng từ khóa nào cho chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện tại. Dự báo, như số lần nhấp dự đoán và số lần chuyển đổi ước tính, có thể cho bạn biết hiệu quả hoạt động ước tính của một danh sách từ khóa cho một giá thầu và ngân sách nhất định. Những dự báo này cũng có thể giúp bạn đưa ra quyết định về giá thầu và ngân sách nào sẽ đặt.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể cung cấp một số ý tưởng từ khóa và dự đoán lưu lượng tuyệt vời, nhưng hiệu suất chiến dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ: giá thầu, ngân sách, sản phẩm và hành vi của khách hàng trong ngành của bạn đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chiến dịch.

Cách tìm kiếm từ khóa mới

 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  Lưu ý: Nếu đăng nhập vào tài khoản người quản lý, bạn sẽ cần phải chọn tài khoản được quản lý sẽ sử dụng để tiếp tục. Tìm hiểu thêm về tài khoản người quản lý
 • Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó trong “Lập kế hoạch”, hãy nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa.
 • Nhập hoặc dán một hoặc nhiều nội dung sau vào hộp tìm kiếm “Tìm từ khóa mới” và nhấn phím “Enter” trên bàn phím của bạn sau mỗi lần:
  Từ hoặc cụm từ mô tả những gì bạn đang quảng cáo.
  URL của một trang web hoặc toàn bộ trang web liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 • Nhấp vào Bắt đầu để xem ý tưởng từ khóa mới và số liệu thống kê lịch sử, chẳng hạn như số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh.

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Ý tưởng từ khóa để:

 • Lọc kết quả của bạn theo văn bản từ khóa, số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng, giá thầu đầu trang (phạm vi thấp), giá thầu đầu trang (phạm vi cao), cạnh tranh, tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền, tỷ lệ hiển thị quảng cáo hoặc loại trừ từ khóa đã có trong tài khoản của bạn
 • Xem dữ liệu lượng tìm kiếm để cho các ý tưởng từ khóa của bạn theo phạm vi ngày.
 • Xem các biểu đồ số liệu được phân tích theo xu hướng lượng tìm kiếm, nền tảng và vị trí.
 • Tải xuống ý tưởng từ khóa.
 • Thêm từ khóa vào kế hoạch của bạn để nhận dự báo được phân tích theo cài đặt vị trí, ngôn ngữ hoặc mạng.

Cách nhận dự báo và các chỉ số lịch sử cho từ khóa

 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  Lưu ý: Nếu đăng nhập vào tài khoản người quản lý, bạn sẽ cần phải chọn tài khoản được quản lý sẽ sử dụng để tiếp tục. Tìm hiểu thêm về tài khoản người quản lý
 • Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó trong “Lập kế hoạch”, hãy nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa.
 • Hãy nhập hoặc dán danh sách từ khóa, được phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu ngắt dòng, vào hộp tìm kiếm “Nhận chỉ số và dự đoán cho từ khóa của bạn”.
 • Nhấp vào Bắt đầu để xem dự báo của bạn.
 • Để xem thống kê lịch sử của bạn, như số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh, hãy nhấp vào Chỉ số lịch sử ở đầu trang.

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Dự báo để:

 • Nhận dự báo từ khóa cập nhật dựa trên giá thầu tiềm năng.
 • Sắp xếp kết quả theo số nhấp chuột, chi phí, loại đối sánh, số lần hiển thị, CTR hoặc CPC trung bình.
 • Tùy chỉnh dự báo của bạn theo phạm vi ngày để xem mức độ ảnh hưởng của tính thời vụ đến lưu lượng truy cập.
 • Truy cập trang Tổng quan về kế hoạch để xem dự báo cho từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu.
 • Tải xuống dự báo kế hoạch ở định dạng dễ sử dụng với AdWords Editor.

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Chỉ số lịch sử để:

 • Xem số liệu thống kê lịch sử cho các ý tưởng từ khóa của bạn theo phạm vi ngày.
 • Tải xuống số liệu thống kê lịch sử của các từ khóa trong kế hoạch của bạn.

Tìm hiểu thêm về dự báo và chỉ số lịch sử

Trích nguồn: https://support.google.com/adwords/answer/7337243

Google đã công bố Công cụ Lập kế hoạch Từ khóa Mới
5 (100%) 1 vote[s]

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *