Cách xử lý đối với hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định để gửi đến khách hàng. Theo đó, những vấn đề xoay quanh hóa đơn yêu cầu kế toán phải nắm chắc để tránh xảy ra sai sót ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh việc tham khảo cách in hóa đơn, cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,… kế toán cần biết cách xử lý đối với hóa đơn mua vào của doanh nghiệp bỏ trốn. Bài viết này sẽ giải đáp giúp kế toán câu hỏi “Mua hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn thì xử lý thế nào?”.

1. Nếu doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ thuế GTGT

Theo quy định tại Mục 2 Công văn 11797/BTC-TCT ngày 22/8/2014 thì:

Cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản để tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chờ kết quả chính thức.

Khi đó, doanh nghiệp chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn không có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Đối với doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT

Cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ bằng văn bản.

Nếu DN khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải có sự cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan thuế phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định.

Qua thanh tra, kiểm tra nếu xác minh được việc mua bán hàng hóa là có thực và đúng với quy định của pháp luật thì giải quyết như sau:

– DN được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

– Các hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan thuế nếu sau này phát hiện có sai phạm, doanh nghiệp cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

hóa đơn

3. Đối với doanh nghiệp chưa được giải quyết hoàn thuế

Theo quy định tại Mục 2 Công văn 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014, trường hợp này sẽ tạm dừng hoàn thuế đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp còn tồn đọng đến nay chưa được giải quyết theo hướng dẫn tại điểm 3 Công văn số 13706/BTC-TCT.

Lưu ý: Chỉ thực hiện tạm dừng đối với số hàng hóa của hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đang được cơ quan chức năng thanh tra, điều tra; số hàng hóa không thuộc diện có dấu hiệu vi phạm được thực hiện khấu trừ, hoàn thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. DN đã được hoàn thuế thì xử lý thế nào?

Trong trường hợp này, cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh thuế GTGT.

Khi doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định pháp luật thì:

– DN cần có sự cam kết và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT của mình.

– Cơ quan thuế kết luận và xử lý vi phạm theo quy định sau khi thanh tra tại doanh nghiệp.

– Cơ quan thuế quản lý DN sẽ phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp để kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, xác minh, kết luận hành vi vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến các hóa đơn mà doanh nghiệp mua đã sử dụng để kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

5. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm

Trong trường hợp này, cơ quan thuế thực hiện lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn tại Công văn số 16465/BTC-PC ngày 27/11/2013. Cụ thể như sau:

– Trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra thuế phải khẩn trương báo cáo Lãnh đạo bộ phận thanh tra.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra, Lãnh đạo bộ phận thanh tra thuế phải trình Thủ trưởng cơ quan thuế ký văn bản chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền cùng cấp để điều tra và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Bảng kê chi tiết hàng hóa dịch vụ mua vào được lập thế nào? 

9 lưu ý quan trọng khi nộp báo cáo thuế hàng tháng cho kế toán

Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của DN liên quan đến các DN trung gian khâu trước có dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì:

– Cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp để kê khai điều chỉnh thuế GTGT nếu doanh nghiệp mua bán hàng hóa trước đó có vi phạm.

– Nếu doanh nghiệp tự kiểm tra, đối chiếu với các khách hàng liên quan khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định pháp luật thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT của mình.

– Doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế theo đúng quy trình, thủ tục quy định và phải tổ chức thực hiện kiểm tra ngay sau đó theo đúng quy định.

 

Rate this post

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *