Cách tính thuế TNCN đối với những lao động ngắn hạn

Thị trường lao động hiện nay có muôn vàn công việc dưới nhiều hình thức khác nhau được doanh nghiệp tuyển dụng. Ngoài công việc chính thức, ổn định lâu dài thì vẫn tồn tại những công việc ngắn hạn như công việc thời vụ, thuê khoán hay nhân viên trong khoảng thời gian thử việc. Vậy những hình thức lao động này có phải đóng thuế TNCN không, nếu có thì mức thuế và cách tính như thế nào? Ngoài việc tìm hiểu về hóa đơn giá trị gia tăng, về hóa đơn bán hàng, bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về thuế TNCN đối với lao động ngắn hạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân với nhân viên thử việc

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, DN trả thù lao hoặc lương cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động chưa đến 3 tháng có tổng mức trả thu nhập trên 2.000.000 đồng/lần thì phải khấu trừ thuế với tỷ lệ là 10% trên tổng giá trị thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Nếu như người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập sẽ phải làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, đồng thời phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết sau đó gửi cho tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên nếu cá nhân đó trong năm dương lịch trước khi vào làm tại doanh nghiệp đã đi làm ở 1 nơi khác và có thu nhập tại đó và có mã số thuế, hoặc nếu cá nhân đó có thu nhập ở 2 nơi thì sẽ không được làm cam kết 02.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân với nhân viên thời vụ

Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần

Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng: thực hiện tính và khấu trừ thuế TNCN 10% khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên (nếu không đủ điều kiện làm cam kết)

Trong trường hợp phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng hoặc trong năm:

– Nếu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng mà lương được thanh toán theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả, doanh nghiệp sẽ tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động. Nhưng đến cuối tháng, doanh nghiệp tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng nhân viên trong tháng tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.

– Hợp đồng thời vụ được ký có thời hạn dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính, doanh nghiệp ký nhiều lần không liên tục với người lao động, trong 1 năm đó cá nhân có tổng thời gian lao động tại doanh nghiệp từ 3 đến dưới 12 tháng thì doanh nghiệp thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động sẽ thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định. 

Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN 

Cách xử lý đối với hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân với lao động thuê khoán

3.1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh

Thực hiện tính thuế TNCN theo quy định của cá nhân kinh doanh tại Thông tư 92/2015/TT-BTC: Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó, tỷ lệ thuế TNCN được chia làm 2 loại:

– Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế TNCN là 2%;

– Dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên liệu: tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%

3.2. Không đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10%.

 

Rate this post

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *