Cách kiểm tra Impression trong Seach Console

Impression là thuật ngữ chỉ số lần hiển thị trong quàng cáo xuất hiện trên công cụ tìm kiếm hoặc trang web khác. Thông thường người mọi người nhắc đến Impression là nghỉ ngay đến Adword

Ngoài lệ, một số lần được hiển thị quảng cáo của bạn thông qua việc Google Map. Hiển thị số tên doanh nghiệp và vị trí của bạn

Cách kiểm tra Impresson trong Search Console

Một số người tìm kiếm trên Google Instant thì có được các chức năng khác xảy ra:

Khi một số người vào website nhấp chuột vào một số vị trí trên màn hiển như kết quả tìm kiếm liên quan và quảng cáo

Nhấp thả chuột vào nút tìm kiếm từ trình đơn thả xuống. Người dùng dừng đánh máy thì kết quả tìm kiếm hiển thị khoảng 1-3 giây

Cách kiểm tra Impression trên website của bạn

Cài đặt google search console, trong thư mực console bạn nhấp vào phân tích tìm kiếm nằm trong thư mục lưu lượng tìm kiếm. Bạn sẽ thấy số lần hiển thị impression  

Xem thêm: Meta Description là gì? Tối ưu thẻ Meta chuẩn SEO

Rate this post

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *