Tác giả: Đỗ Quốc Việt

Họ và Tên: Đỗ Quốc Việt Sinh năm: 22/10/1996 Quê Quán: Phú Phong- Tây Sơn- Bình Định Số điện thoại: 0938534761

Anchor Text là gì? Phân loại Anchor Text hiệu quả trong SEO

Mỗi trung tâm dạy SEO đều có chiến lược sử dụng Anchor Text khác nhau để đa dạng hóa các luồng đi backlink nhằm tránh hình phạt Google đưa ra khi tối ưu hóa quá liều. 1. ANCHOR…

Read More »

Thuật ngữ SEO/ SEM

Chúng ta đều làm SEO và thông thạo các thuật ngữ trong SEO/SEM . Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn lại không biết về các thuật ngữ SEO/ SEM đó là một điều rất nguy…

Read More »