9 lưu ý quan trọng khi nộp báo cáo thuế hàng tháng cho kế toán

Kế toán là một trong những nghề đòi hỏi phải ghi nhớ rất nhiều quy định về luật, Nghị định, Thông tư, công văn… cách để xử lý các lỗi thường gặp khi triển khai thực hiện nghiệp vụ như: lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng iTaxViewer, lỗi không nộp được tờ khai thuế, lỗi không vào được trang thuế điện tử… Một trong những nghiệp vụ quan trọng kế toán thường phải triển khai làm hàng tháng đó chính là nộp báo cáo thuế. Vậy, việc nộp báo cáo thuế đòi hỏi kế toán cần phải chuẩn bị những gì để có thể thực hiện nhanh chóng, chính xác, ít sai sót nhất. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thứ nhất, tiến hàng sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra, đồng thời cũng chính là thứ tự theo trình tự ngày tháng. Đây là khâu vô cùng quan trọng để đảm bảo không bị nhầm lẫn hóa đơn, có được một trình tự hóa đơn theo thứ tự, dễ dàng tìm kiếm và thống kê báo cáo đúng, tránh sai sót.

Thứ hai, khi hạch toán lên phần mềm kế toán thì kế toán cần phải phân biệt rõ đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định, công cụ dụng cụ… vì có thể hàng hóa của công ty này nhưng sẽ trở thành công cụ dụng cụ hoặc tài sản của công ty khác.

nộp báo cáo thuế

Thứ ba, khi tiến hành hạch toán hóa đơn đầu ra thì kế toán cần phải phân loại rõ đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng.doanh thu bán hàng hóa dùng TK 5111, doanh thu bán thành phẩm sử dụng TK 5112; Doanh thu cung cấp dịch vụ: TK 5113.

Thứ tư, khi tiến hành kê khai thuế nên lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt như sau:
Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền và thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế.

Thứ năm, cần biết cách lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế nên phô tô thêm mấy bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng bạn nên mang tờ phô tô tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào NSNN.

Thứ sáu, Hàng tháng kế toán doanh nghiệp nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới hất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK và Phần mềm hạch toán hay không? Trong trường hợp có sai sót thì chỉnh lại cho đúng trước khi tiến hành nộp tờ khai. Hướng dẫn xử lý lập sai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

Hướng dẫn xử lý lập sai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hệ thống thuế điện tử eTax có những tính năng gì mới? 

Thứ bảy, Khi lập bảng cân đối số phát sinh cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí, chi phí khác…

Thứ tám, Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sai đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết. làm sai báo cáo tài chính

Thứ chín, Trước khi tiến hành lập báo cáo tài chính bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN. kết chuyển lại mới lập BCTC.

Trên đây là 9 lưu ý khi tiến hành nộp báo cáo thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp mà kế toán cần phải lưu ý triển khai thực hiện.
 

9 lưu ý quan trọng khi nộp báo cáo thuế hàng tháng cho kế toán
5 (100%) 1 vote[s]

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *